Månadens butik / Maxi ICA Stormarknad Partille 2000 - 2022

Månadens utvalda butik är Maxi ICA Stormarknad Partille som delat ut 97% av vinsten till ägarna under 23 års tid. Sedan 2006 när butiken blev en Maxi har marginalen på varorna ökat från 15% till över 20%. Året 2022 var ett omsättningsrekord med 6% ökning något som inte inträffat sista 14 åren.

Rekord tillväxt i omsättning för 2022

Butikens nettoomsättning var 415,4 miljoner för 2022 en ökning på 6,2% mot året innan. Det är ett rekord sista 14 åren.

236 miljoner i utdelningar

Sedan 2000 har butiken delat ut 236 miljoner kronor till aktieägarna vilket representerar 97% av vinsten för butiken under 23 års tid.

Vinsten på varorna har ökat under 23 års tid

Sedan butiken blev ombyggd till en Maxi butik 2006 har bruttomarginalen växt från 15% till över 20%. Bruttomarginalen gick ner 1,2 procentenheter från 2021 till 2022 men försäljningen ökade med 6,2% och kostnadernas del av omsättningen minskade.

Kostnaderna har minskat under 2022

Administrations- och försäljningskostnadernas andel av omsättningen har minskat från 2021 till 2022. Bruttomarginalen gick ner 1,2 procentenheter från 2021 till 2022 men försäljningen ökade med 6,2% och butikens administrations- och försäljningskostnader har minskat jämfört med ökningen av omsättningen.