Statistik / Bruttomarginaler 5 grupper

5 grupperade intervall av bruttomarginaler. Visar antalet butiker och nettoomsättningen inom varje grupp.