Statistik / Avkastning på eget kapital (ROE) 5 grupper

5 grupperade intervall av avkastning på eget kapital. Visar antalet butiker och nettoomsättningen inom varje grupp.