Övrigt / Källor

Hur

ICA består av cirka 1272 unika butiker enligt ICA Gruppens egna årsredovisning per utgången av 2022. Några av dessa äger ICA som egna dotterbolag medan de flesta ägs av vad man kallar fria handlare. Det betyder att antalet aktiebolag som representerar alla dessa 1272 butiker är många och det har länge varit svårt att få en bild över alla butikers finansiella ställning och resultat.

Under 18 månader har jag gått igenom samtliga butiker och vilket aktiebolag som ligger bakom en enskild eller flera butiker. Boksluten för dessa aktiebolag har sedan digitaliserats ända upp emot över 20 år bakåt i tiden. Vid genomgången av alla samtliga bokslut har jag skaffat mig en unik erfarenhet över handlarnas finansiella ställning och resultat.

Informationen kommer från aktiebolagens årsredovisningar som lämnas in till Bolagsverket där man hittar information kring butikens resultat och ställning. Även allmänna anteckningar och förklaringar har digitaliserats. Materialet har sedan analyserats och bearbetas så man kan tydligare följa butikerna och ICAs olika profiler.

Varför

Jag har arbetat med programmering och mjukvaruutveckling sedan 1986 och har genom min karriär grundat och drivit bolagen Jens of Sweden, JAYS och senaste Automile. Under 20 års tid har jag studerat ekonomi genom praktiskt ha både grundat egenfinansierade bolag men även riskkapitalfinansierade bolag där behov av analys och mjukvaruutveckling i framkant har varit avgörande.

Efter jag sålde mitt senaste bolag Automile har jag studerat en mängd olika sektorer och började bygga ett analysverktyg som jag lät kalla Ormeo. Ormeo samlar in information från en rad sektorer och kopplar samman informationen så man får en starkare relation mellan olika information. I det arbetet stötte jag livsmedelsindustrin och ICA var särskilt utmanade eftersom informationen består av data från nära 1300 aktiebolag, enskilda företag och handelsbolag.

Efter drygt 15 månader såg jag att informationen jag samlat in kring ICA har ett stort värde i samband med debatten om inflation och matpriser. Ingen tidigare har fått så bred och komplett insyn över alla butikers ekonomi och hur det egentligen går. Jag har därför i en rad artiklar på min hemsida www.jensnylander.com analyserat och belyst olika system och hur handlarna utvecklat sig senaste 20 åren. Med ica.jensnylander.com får nu alla en fri möjlighet att ta del av stor mängd information.