Butik / ICA Bomben

Bolaget har avyttrat ICA Supermarket Skoghall 2019-09-30 och bedriver nu bara ICA Nära Bomben

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda