Butik / ICA Fyren, Obbola

Bra Mat i Obbola AB har fram till 2017-04-30 bedrivit verksamheten ICA Nära Obbola och i april 2018 har bolaget därutöver sålt den ägda butiksfastigheten. Fastigheten förvärvades av 559153-1941 Krusningen 1 AB som är ett dotterbolag till Liac Invest där Traktören i Umeå AB ingår (dvs. ICA Maxi i Umeå). Butiken förvärvardes 2018-05-01 av 559102-8443 Skärgårdslivs i Obbola AB.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda