Butik / ICA Kvantum Åhus

Bolagets verksamhet upphörde 2022-01-01 och bolaget genomförde en inkråmsöverlåtelse till handlarens bolag 559329-8556 Storbutiken i Åhus AB.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda