Butik / ICA Kvantum Arninge

Bolaget/butiken ägde tidigare 2 butiksenheter i Täby. Den enda enheten såldes i januari 2019.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda