Butik / ICA Kvantum Filipstad

Bolaget har ändra räkenskapsår innevarande år omfattar därför endast 9 mån

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda