Butik / ICA Kvantum Flen

Under året har en konkurrerande livsmedelsbutik expanderat sin butik i samma område vilket ger en ökad konkurrens

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda