Butik / ICA Kvantum Frölunda

Bolaget är ett dotterbolag till Elltece AB, 556554-3740.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda