Butik / ICA Kvantum Helsingborg

Matmarknaden i Helsingborg AB tog över verksamheten i "ICA Kvantum OJ" från ett annat bolag. Bolaget är ett dotterbolag till ICA.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda