Butik / ICA Kvantum Kiruna

Verksamheten har avyttrats genom inkråmsöverlåtelse 2022-07-01 till Närbutiken i Likenäs AB (idag Storbutiken i Kiruna AB) 559087-8426

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda