Butik / ICA Kvantum Mirum Galleria, Norrköping

Bolaget är ett dottebolag till ICA som äger 91%.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda