Butik / ICA Kvantum Mölndal

Aktierna i butiken/bolaget såldes 2021-01-01 till Köpman Invest AB 556619-8396

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda