Butik / ICA Kvantum Skärholmen

Bolaget är ett dottebolag till ICA.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda