Butik / ICA Kvantum Stormarknad, Luleå

Enligt årsredovisningen har bolaget avyttrad finansiella tillgångar. Det kan exempelvis vara aktier bolaget ägt i ICA som köptes ur börsen.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda