Butik / ICA Kvantum Väsby

Bolaget Avtalsbolagen 309 AB är ett dotterbolag till ICA och ändrade namn till Matmarknaden i Väsby AB och vörvärvade genom inkråmsförvärv ICA verksamheten från Salles Invest AB 556543-6994 2021-02-01.

Bolaget bakom denna butik bedriver flera butiksrörelser och informationen nedan är för samtliga rörelser. Bolaget bedriver även följande butiker ICA Supermarket Sjöbo Väst

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda