Butik / ICA Kvantum Vallentuna

Mellanslag i org.nr

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda