Butik / ICA Kvantum Värtan

Har tappat kunder under året då stora företagslokaler blivit tomma i närområdet.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda