Butik / ICA Nära A-Livs

Vägarbetet på Kumlevägen har dragit ut på tiden och påverkat bolagets omsättning och resultat negativt.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda