Butik / ICA Nära Arjeplog

Förväntad framtida utveckling är positiv på grund av minskade restriktioner och öppnad gräns mot Norge.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda