Butik / ICA Nära Årsta

Skickat in 2020 årsbokslut för 2021

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda