Butik / ICA Nära Bäckby

Bolaget är ett dotterbolag till ICA Sverige AB och butiken kommer öppna under 2022 under namnet ICA Nära Bäckby.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda