Butik / ICA Nära Bestorp

MKA Livs AB startade upp verksamheten ICA Nära Bestorp 2015-07-01. Uppstarten skedde genom en inkråmsaffär med tidigare ägaren AB ÖSTEN KARLSSON EFTR B 556146-9031

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda