Butik / ICA Nära Billesholm

Under september 2019 har både verksamheten och fastigheten avyttrats genom en inkråmsöverlåtelse. Bjuv Skinneholm 23:104 AB har köpt inkråmet och detta bolag har sedan sålts till Fredrik Leifland Holding AB. Bjuv Skinneholm 23:104 AB har sedan bytt namn till JUTHI AB 559206-6087 som idag driver rörelsen.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda