Butik / ICA Nära Blå Center

Tidigare handlaren har i augussti 2021 sålt fastigheten för att bli hyresgäst i ett nytt bostadskvarter som ska stå klart 2023. Nuvarande organisationsnummer är därför osäkert.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda