Butik / ICA Nära Börsen

Bolaget har avyttrat aktier i ICA som var börsnoterat och köptes ut ur börsen. Bolaget erhöll därför en finansiell intäkt om 778 000 kr under bokslutsåret.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda