Butik / ICA Nära Delfinen

Bolaget Pspot Livs AB 559141-7992 har 2018-06-01 förvärvat verksamheten ICA Nära Delfinen från Lindqvist Varuhall AB 559012-6362.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda