Butik / ICA Nära Djurgårdsgatan

Verksamheten såldes 2021-01-31 till 559280-2218 Djurgårdens Livs

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda