Butik / ICA Nära Dyröboden

Nytt reg 2021-11-08

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda