Butik / ICA Nära Edsele

I september 2020 har aktekapitalet satts ner till 50 000 kr. Kontrollbalansräkning har upprättats per 2020-10-31 som visar att aktiekapitalet är helt återställt. En andra kontrollstämma hölls den 3 december 2020. Kontrollbalansräkning har upprättats per 2021-08-31 som visar att aktiekapitalet är helt återställt.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda