Butik / ICA Nära Eko

Bolaget har avyttrat verksamheten i ICA Ekohallen i Örebro 2022-05-01 till ännu okänt bolag/köpare

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda