Butik / ICA Nära Enhörna, Södertälje

Bolaget ägs 50%/50% av två fysiska personer (handlare).

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda