Butik / ICA Nära Fors

JWV Livs AB har bedrivit verksamheten i ICA Nära Fors sedan 2019-01-01. Verksamheten drevs tidigare i Mikael Svanqvist Livs AB

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda