Butik / ICA Nära Harlösa

Nystartat företag 2022-07-14

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda