Butik / ICA Nära Hedared

Bolaget bedriver livsmedelshandel och bensinförsäljning i Hedared. Det finns ingen anställd personal i bolaget eftersom verksamheten bedrivs genom en underentreprenör. I mars 2022 har det tillträtt en ny entreprenör som skall fortsätta driva den positiva utvecklingen framåt. Företaget har sitt säte i Borås. Bolaget är ett dotterbolag till Hedared Sand & Betong AB (556095-2144) med säte i Borås, som i sin tur är dotterbolag till Kennedygruppen AB (556112-5773) med säte i Borås.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda