Butik / ICA Nära Jönköping

29/2-2016 förvärvav Store Livs AB 559009-7852 verksamheten ICA Nära Storebro av Ctre Förvaltning AB 556811-4754

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda