Butik / ICA Nära Korsberga

Butiken öppnade 2021 och har därför under 2022 haft ett bättre resultat.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda