Butik / ICA Nära Kullahallen

Under bokslutsåret har butiken gjort en större förnyelse. Bolaget har även förvärvat samtliga aktier i Jörgen Jönsson Livsmedels AB 556177-2582.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda