Butik / ICA Nära Lahtis

Bolaget har under året köpt upp en ICA Butik (inkråmsöverlåtelse från 556262-7447) och har ny verksamhet från 1 februari 2021.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda