Butik / ICA Nära Likenäs Allköp

Bolaget Bergström Brunk Livs AB 559271-6905 har 2020-12-01 förvärvat ICA Nära Likenäs Allköp från Närbutiken i Likenäs AB 559087-8426. Det betyder att verksamheten i det nya bolaget bedrivits under 10 månader av räkenskapsåret.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda