Butik / ICA Nära Lindeborg

Situationen har i början av det nya räkenskapsåret varit fortsatt tuff för butiken och visar på ett fortsatt underskott de första två månaderna 2022/2023.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda