Butik / ICA Nära Lorensborg

Butiken har varit stängd och öppnar upp i Lorenborgs centrum våren 2022. Bolaget är ett dotterbolag till ICA Sverige AB.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda