Butik / ICA Nära Ludvigsborg

Under andra halvan av räkenskapsåret har en del av varuförsörjningen påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. Marginalerna har till följd av det minskat och även kundernas köpbeteende har förändrats i takt med höjda priser, stigande räntor och inflation.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda