Butik / ICA Nära Nälden

Har förkortat räkenskapsåret till 6 mån.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda