Butik / ICA Nära Öregrund

Bolaget Daniel Bergström Livs AB 559152-7550 förvärvade verksamheten ICA Nära Öregrund 2018-05-01 från AB FREBI 556599-7508.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda