Butik / ICA Nära Rossön

Bolaget Rössön Livs 556926-1794 har per 29/2 2020 avyttrat verksamheten avseende ICA Nära Rossön till JI Handel AB 559233-0988.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda