Butik / ICA Nära Röstånga

Omsättningen är ca 30 mkr men saknar RR i Årsredovisningen.

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda