Butik / ICA Nära Rottnahallen

Rottnahallen Aktiebolag 556297-3833 är numera ett fastighetsbolag och tidigare dagligvaruverksamheten är avyttrad till 556991-5050 Nybergpeldan Livs AB

Nettoomsättning
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelsens kostnader
Resultat & utdelningar
Medelantalet anställda